آقای سروش برای مطلب من باعنوان،،فردوسی افغان هم هست جواب ذیل رافرستاده ومن موندم چی بگم؟
نوشته؛
پنجشنبه 30 مهر 1394 08:55 ق.ظ
با درود به ایرانیان...اقا شما از اون وطن فروشهای بی هویتین اخه مرتیکه بی خود میکنی با هویت و ریشه ما بازی میکنی افغانیها این مغول زادها دشمن ایرانیان هستند تو همه دورهای تاریخی دشمن ما بودن و خوی وحشیگری و مغولی دارن از اشرف اوغان هون یا ماساژت ها بلخی ها جدیدا هم به ناموسمون تجاوز میکنن فقط باید بگم نظرتو بزار تو خشتکت مرتیکه تازی زاده.